Leasen

Levering op basis van een vast bedrag per maand

Bij een gezonde bedrijfsvoering ligt de nadruk op het gebruik van een bedrijfsmiddel en niet op het bezit. Productlease.nl is gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van Hype fitness apparatuur op basis van off-balance lease. De Nederlandse vertaling is financieringshuur of huur. Huurder verkrijgt het gebruiksrecht. Gedurende de looptijd blijft de verhuurder zowel economisch als juridisch eigenaar en draagt zij ook het verouderingsrisico. De gebruiker van het bedrijfsmiddel wordt als huurder aangemerkt. Huurder hoeft de investering niet op haar balans te activeren (off-balance).

Bij beëindiging van de overeenkomst wordt huurder de keuze geboden om de fitness apparatuur tegen een klein percentage van de oorspronkelijke investering over te nemen, de fitness apparatuur langer door te huren of te retourneren.

Naast apparatuur kunnen installatie en onderhoud in de maandtermijn worden opgenomen. Productlease.nl biedt klanten van Hype fitness flexibiliteit. Vanaf 12 maanden na aanvang van een overeenkomst is onder voorwaarden tussentijdse vervanging mogelijk.

Indien u

  • de liquiditeitspositie onaangetast wilt laten,
  • verzekerd wilt zijn van een vaste prijs per maand,
  • tussentijds wilt vervangen of uitbreiden tegen gelijkblijvende maandelijkse lasten,
  • de balansverhouding wilt verbeteren door off-balance financiering,
  • tijdelijk capaciteit nodig heeft zonder eigen reserves uit te putten,
  • niet zelfstandig mag of kan investeren,- kampt met budgettaire beperkingen,
  • gewend bent aan hoge korting en scherpe tarieven,
  • dan is levering door Hype fitness op basis van een vast bedrag per maand de oplossing!

Interesse?